Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)
Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)
Address Số 3 Đường N15, Khu Phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Address tuanlong1516@gmail.com
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TUẤN LONG
Hotline 090.885.8386

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phượng - Phòng Kinh Doanh: 090.885.8386
Email: tuanlong1516@gmail.com
Mr Biên - Phòng Kinh Doanh: 0939.536.456
Email: vobien456vn@gmail.com
Ms. Loan - Phòng Kinh Doanh: 0908.933.866
Email: baobituanlong@gmail.com
Mr Chinh - Phòng Kinh Doanh: 0908.667.237
Email: trchinhvn.tuanlong@gmail.com

Tin tức sự kiện

Video clip

Trang chủ   >   Dịch vụ   >   Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất

Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất

  Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

  Bao bì không chỉ là một vật dùng để chứa đựng, bảo quản sản phẩm bên trong nó mà còn là công cụ truyền tải thông tin đến với người tiêu dùng. Thiết kế sản xuất bao bì ngày nay không chỉ là một công việc đơn thuần mà còn là một nghệ thuật – nghệ thuật được đặt trong khuôn khổ.Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

  Nguyên tắc cơ bản khi thiết kế sản xuất bao bì
  Khi thiết kế bao bì, có những quy tắc mà người thiết kế cần phải lưu ý. Bao bì cần được thiết kế đẹp, đúng công năng nhưng cũng phải đúng theo quy định. Dưới đây là những nội dung cơ bản mà một mẫu bao bì cần có.

  Bao bì phải có đây đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa. Làm sao để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng. Vừa để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình. Và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

  Nội dung bắt buộc phải thể hiện khi thiết kế, in ấn, sản xuất bao bì - Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)
  Trên bao bì bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

  Tên hàng hóa
  Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
  Xuất xứ hàng hóa
  Định lượng hàng hóa
  Ngày sản xuất, hạn sử dụng
  Thành phần, thành phần định lượng
  Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo
  Sản xuất bao bì cần thể hiện tên hàng hóa
  Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa - 
  Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

  Sản xuất bao bì cần thể hiện tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa - Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)
  Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt. 
  Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.
  Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất. Và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
  Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó, và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, và các nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép
  Sản xuất bao bì cần thể hiện định lượng hàng hóa
  Hàng hóa định lượng bằng đại lượng đo lường thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường. Hàng hóa định lượng bằng số đếm thì phải ghi định lượng theo số đếm tự nhiên.

  Sản xuất bao bì cần thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng - Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)
  Ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.
  Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số. Được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng.
  Trường hợp quy định ghi tháng sản xuất thì ghi theo thứ tự tháng, năm của năm dương lịch.
  Trường hợp quy định ghi năm sản xuất thì ghi bốn chữ số chỉ năm của năm dương lịch.
  “Ngày sản xuất”, “hạn sử dụng” hoặc “hạn dùng” ghi trên nhãn được ghi đầy đủ. Hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa là: “NSX”, “HSD” hoặc “HD”.
  Sản xuất bao bì cần thể hiện xuất xứ hàng hóa
  Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình. Nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

  Sản xuất bao bì cần thể hiện thành phần, thành phần định lượng
  Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm. Kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi.
  Trường hợp tên của thành phần được ghi trên nhãn hàng hóa để gây sự chú ý đối với hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP

  Ghi thành phần định lượng là ghi thành phần kèm định lượng của từng thành phần. Tùy theo tính chất, trạng thái của hàng hóa, thành phần định lượng được ghi là khối lượng của thành phần đó có trong một đơn vị sản phẩm. Hoặc ghi theo một trong các tỷ lệ: Khối lượng với khối lượng; khối lượng với thể tích; thể tích với thể tích; phần trăm khối lượng; phần trăm thể tích.
  Trường hợp thành phần hàng hóa được định lượng bằng các đại lượng đo lường phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường.
  Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

  Sản xuất bao bì cần thể hiện thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo
  Thông số kỹ thuật và dung sai của thông số này (nếu có). Thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không có quy định cụ thể, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định thông số kỹ thuật, dung sai và thông tin cảnh báo. Thông tin cảnh báo ghi trên nhãn bằng chữ, bằng hình ảnh hoặc bằng các ký hiệu theo thông lệ quốc tế và quy định liên quan.
  Giá trị khoảng dung sai được thể hiện trên nhãn phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì không được ghi theo hướng tạo lợi thế cho chính hàng hóa đó.

  Các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa khi sản xuất bao bì
  Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Những nội dung thể hiện thêm không được trái với pháp luật. Và phải bảo đảm trung thực, chính xác. Phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc trên nhãn. Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

  Chất liệu in và sản xuất bao bì|Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)
  Sản xuất bao bì PP dệt
  Bao bì pp dệt (trong tiếng anh là: PP woven fertilizer) là loại bao được làm từ vải PP dệt (woven polypropylene), chủ yếu có màu trắng sữa hoặc trong. Tuy nhiên với công nghệ hiện đại phát triển nên bao bì pp dệt được thiết kế với nhiều kiểu dáng và màu sắc hơn nên mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người.

  Sản phẩm Bao PP dệt là loại bao được làm từ mảnh PP dệt (woven polypropylene). Chủ yếu có màu trắng sữa hoặc trong. Loại bao này có thể được in bằng Công nghệ in Flexo hoặc Công nghệ in ống đồng.

  –       Bao PP dệt thường – Có in flexo 1 hoặc 2 mặt

  –       Bao PP dệt tráng keo PP – in flexo

  –       Bao PP dệt ghép màng BOPP 1 mặt, mặt sau in flexo, hoặc ghép màng BOPP 2 mặt.

  –       Bao PP dệt ghép giấy kraft, ghép giấy fore, giấy couche.

  Bao PP dệt cũng có thể được xếp hông (xếp hộp), xếp giả hông hoặc lồng túi PE vào trong để bảo đảm cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản.

  Sản xuất bao bì màng ghép phức hợp
  Túi màng ghép hay còn được gọi là bao bì màng ghép, túi phức hợp là loại được cấu tạo từ 2 loại màng chất liệu khác nhau trở lên. Cấu trúc này tạo nên sự vượt trội với các loại màng đơn.

  Các vật liệu cấu tạo nên 1 túi thông thường sẽ là: giấy, nhôm, hoặc nhựa. Tùy vào mục đích sử dụng và sẽ có những cấu trúc phù hợp với sản phẩm của các doanh nghiệp.

  Một bao bì có màng ghép nhiều lớp thường sử dụng nhiều lớp cấu trúc khác nhau. Cụ thể các cấu trúc cơ bản của bao bì có màng ghép phức hợp như sau:

  – Các polymer khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào vai trò của chúng. Như là lớp cấu trúc, lớp liên kết, lớp cản, lớp hàn.

  – Lớp cấu trúc: đảm bảo các tính chất cơ học cần thiết. Tính chất in dễ dàng và thường có cả tính chống ẩm.

  – Các lớp liên kết: là những lớp keo nhiệt dẻo (ở dạng đùn). Được sử dụng để kết hợp các loại vật liệu có bản chất khác nhau.

  – Các lớp cản: được sử dụng để có được những yêu cầu về khả năng cản khí và giữ mùi. Vật liệu sử dụng làm lớp cản như: PET, PA, AL, MCPP, MPET.

  – Các lớp vật liệu hàn: thường dùng là PE và hỗn hợp LLDPE.

  Tùy vào nhu cầu sử dụng mà các doanh nghiệp sẽ lựa chọn chất liệu phù hợp. Cần lựa chọn chất liệu, cấu trúc như thế nào để phù hợp với đặc tính của sản phẩm.

  Sản xuất bao bì màng đơn
  Bao bì màng đơn là một loại bao bì được làm từ một loại chất liệu duy nhất. Một số loại màng đơn được dùng phổ biến hiện nay như: Túi màng PE,PP,HDPE,OPP,CPP

  – Với hình dáng, mẫu mã và kích thước khá đa dạng. Các loại bao bì màng đơn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường. Các ứng dụng như sử dụng làm túi xốp, túi áo trong ngành may mặc, …

  Nhà Sản xuất bao bì
  Quý khách có nhu cầu đặt mua bao bì chất lượng cao, thiết kế chuyên nghiệp, in ấn đẹp, giá cả hợp lý, tiến độ thực hiện đơn hàng nhanh chóng - 
  Bao pp dệt - Thiết kế sản xuất 090.885.8386 (Mr. Phượng)

  CÔNG TY TNHH SXKD TUẤN LONG

  Địa chỉ: Số 3 Đường N15, Khu Phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

  Mã số thuế: 3702555262 Do Sở KHĐT cấp ngày 20/04/2017

  Điện thoại: 0274.399.1618             

  Fax: 0274.399.1619

  Hotline: 090.885.8386 (Mr. Phượng)

                 0939.536.456 (Mr. Biên)

              0908.933.866 ( Ms Loan )

              0908.667.237 (Mr Chinh)

  Email: tuanlong1516@gmail.com

  Website: baobippdet.net - baobituanlong.com.vn

  Đối tác

  abc